Y. SAFRONOVA ARBEITEN 3 

© Yevgeniya Safronova, Kristalline Form 1, 2010, Kunststoff, Lack, 20 x 110 x 120 cm, Video Laura Dathe