Y. SAFRONOVA ARBEITEN 1 

© Yevgeniya Safronova, Wandobjekt, Ohne Titel, 2010, Kunststoff, Lack, 120 x 125 x 15 cm, Foto Werner J. Hannappel, Detail